Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với Chương trình VIP của BetVisa, nơi bạn có thể đổi điểm khách hàng thân thiết của mình thành tiền mặt và nhiều lợi ích độc quyền.

Cách tham gia chương trình VIP BetVisa?

1. Đăng ký tài khoản.
2. Thực hiện khoản tiền gửi đầu tiên của bạn và nhận 2500 Điểm thưởng trong vòng 24 giờ.
Cấp bậc của người chơi dựa vào điểm ở hiện tại.

Vui lòng liên hệ Hỗ trợ khách hàng để biết thêm về cấp bậc và điểm duy trì.

Điều khoản và Điều kiện

VIP được cấp bởi BetVisa và phải tuân theo (1) Điều khoản và Điều kiện chung của BetVisa và (2) Điều khoản và Điều kiện của VIP được liệt kê bên dưới (“T&C của VIP”). Tất cả các thành viên của VIP sẽ được coi là đã đọc, hiểu và đồng ý với T&C theo quy định dưới đây:

1. Các Điều khoản & Điều kiện của VIP:

Mọi tham chiếu đến T&C của VIP sẽ bao gồm T&C của VIP được BetVisa sửa đổi hoặc điều chỉnh bất kỳ lúc nào khi BetVisa cho là phù hợp theo quyết định tuyệt đối của mình và những sửa đổi đó sẽ được coi là đã được thông báo cho các thành viên của VIP khi BetVisa đăng các sửa đổi trên VIP hoặc những nơi như BetVisa cho là phù hợp.
Nếu có bất kỳ sự khác biệt hoặc mâu thuẫn nào giữa T&C chung của BetVisa và T&C của VIP trong tài liệu này, T&C của VIP trong tài liệu này sẽ được ưu tiên áp dụng trong phạm vi có sự khác biệt hoặc không nhất quán.
T&C của BetVisa sẽ thay thế bất kỳ và tất cả các điều khoản và điều kiện điều chỉnh trước đó của VIP.

2. Những người sau đây sẽ không được đăng ký thành viên VIP:

Người dưới 18 tuổi;
Người có nhiều tài khoản được BetVisa phát hiện;
Người được BetVisa quyết định đặc biệt.

3. Nâng cấp Bậc VIP

BetVisa sẽ có toàn quyền quyết định nâng cấp Bậc VIP của bất kỳ thành viên nào theo cách thứ đó và tuân theo các điều khoản và điều kiện mà BetVisa cho là phù hợp nhất.

4. Phần thưởng điểm

Thành viên chỉ có thể kiếm Điểm thưởng khi đặt cược bằng tiền thật; các trò chơi được chơi bằng số tiền thưởng sẽ không mang lại điểm thưởng.
Điểm thưởng được tích lũy và cập nhật trong tài khoản của người chơi trong khoảng thời gian từ 13:00 đến 14:00 (GMT + 7).
Điểm thưởng và ưu đãi không thể chuyển nhượng cho các tài khoản khác.

5. Tạm ngừng và chấm dứt

BetVisa có thể chấm dứt hoặc hủy bỏ Chương trình VIP mà không cần thông báo trước hoặc đưa ra bất kỳ lý do nào, bất cứ lúc nào, mà không cần chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào theo quyết định tuyệt đối của mình.