Liên hệ chúng tôi

Mail Gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ

support.vnd@betvisa.com
marketing.vnd@betvisa.com
Trả lời trong vòng 5 phút

Telegram Telegram ID

@bvvnd_support
Có sẵn trên telegram

Conversation Trò chuyện với chúng tôi

Mở Trò chuyện Trực tiếp
Hỗ trợ 24/7