Điều Khoản Và Điều Kiện

1. Người chơi (giới thiệu) phải sử dụng liên kết đăng ký giới thiệu từ trang Giới thiệu.
2. Vé thưởng phải được đổi từ trang Giới thiệu.
3. Khuyến mãi này không được sử dụng đồng thời với bất kỳ ưu đãi khuyến mãi nào khác.
4. Chỉ một tài khoản cho mỗi người chơi được phép. Người chơi mở nhiều tài khoản hoặc gian lận sẽ bị khóa tài khoản và mất tiền gửi.
5. Bất kỳ nơi đặt cược nào cho hai bên đối diện, kết quả hòa, hoàn trả, vô hiệu hoặc hủy bỏ trò chơi đều bị loại trừ trong tính toán đặt cược.
6. BetVisa có quyền sửa đổi, thay đổi, ngừng, hủy bỏ, từ chối hoặc vô hiệu chương trình khuyến mãi này theo quyết định riêng của mình.
7. Điều khoản & Điều kiện của BetVisa được áp dụng