Mục lục hiện

Chương trình đại lý Betvisa là gì?

Chương trình đại lý Betvisa là một chương trình hợp tác dựa trên hoa hồng mỗi lần giới thiệu thành công. Người chơi có thể kiếm được hoa hồng lên đến 50% bằng cách mời người chơi mới.

TRỞ THÀNH ĐẠI LÝ

Tại sao lại chọn Chương trình đại lý BetVisa?

GroupTin cậy và an toàn

Money Cơ cấu hoa hồng nhiều cấp

StarBáo cáo Toàn diện

Check Không có phí thiết lập

Telephone Hỗ trợ khách hàng 24/7

Cách hoạt động của chương trình đại lý

Chương trình đại lý Betvisa hoạt động mà không có rủi ro tài chính nào. Bạn càng giới thiệu thành công nhiều người chơi với chúng tôi thì hoa hồng của bạn càng cao.

Hoa hồng

Cấp độ Thành viên Lợi nhuận Hoa hồng (%)
1 5+ VND. 1,000 – 150,000,000 40%
2 5+ VND. 150,000,001 – 2,500,000,000 45%
4 5+ VND. 2,500,000,001+ 50%

Cách tính:
( Doanh thu – Chi phí xúc tiến – Phí quản lý 5% ) = Doanh thu thuần
( Doanh thu thuần * Phần trăm chia sẻ ) = Hoa hồng

Liên hệ để đăng kí

FAQs

Cơ bản

1. Làm cách nào để tôi trở thành một chi nhánh?

Chương trình Liên kết BetVisa được tham gia miễn phí. Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi và cung cấp thông tin cần thiết cho ứng dụng. Khi đơn đăng ký được chấp nhận, bạn sẽ được cung cấp các công cụ cần thiết để giúp bạn bắt đầu bao gồm ID đơn vị liên kết, quyền truy cập vào báo cáo, biểu ngữ, nội dung và các công cụ tiếp thị khác.

2. Có phí thiết lập không?

Không. Đơn đăng ký Chương trình Liên kết BetVisa hoàn toàn miễn phí.

 

KỸ THUẬT

1. Làm thế nào nó hoạt động?

Các chi nhánh giới thiệu một người chơi mới bằng cách sử dụng URL duy nhất đã cho của họ. Hệ thống của chúng tôi theo dõi những người chơi mới nhấp vào URL và tự động ghi có phần thưởng giới thiệu tương ứng vào tài khoản của đơn vị liên kết.

HOÀN TRẢ

1. Tôi sẽ kiếm được bao nhiêu tiền?

Vui lòng tham khảo bảng Hoa hồng ở trên.
Ví dụ: Nếu một người chơi giới thiệu thành công 12 người chơi mới với tổng số tiền lỗ ròng là 1.800.000.000 VND trong một tháng dương lịch, thì chia sẻ doanh thu thuần của người chơi là 45%.

2. Làm thế nào và khi nào tôi được thanh toán?

Các chi nhánh được thanh toán vào ngày 5 hàng tháng qua số tài khoản ngân hàng.

3. Làm cách nào để kiểm tra số tiền tôi đã kiếm được?

Chỉ cần đăng nhập vào hệ thống Chi nhánh của chúng tôi bằng tài khoản của bạn để xem thu nhập hiện tại của bạn.

4. Có áp dụng kết chuyển âm không?

Có, kết chuyển âm được áp dụng và giải quyết với doanh thu thuần được tạo ra từ thành viên tuyến dưới của đại lý. Kết chuyển âm sẽ được chuyển sang ngày thanh toán tiếp theo cho đến khi số tiền bằng không.

HỖ TRỢ

1. Tôi có nhiều câu hỏi, tôi phải làm gì?

Vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng để được hỗ trợ.

2. Tôi bị mất mật khẩu, tôi phải làm gì?

Vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng để được hỗ trợ.

3. Điều khoản và Điều kiện là gì?

Công ty sẽ giữ quyền vô điều kiện, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình như hủy bỏ, thay đổi và/hoặc đóng Chương trình đại lý của mình, thêm các điều khoản và/hoặc thay đổi hoặc xóa bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này, bất cứ lúc nào và theo bất kỳ cách nào Công ty cho là phù hợp, không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với Đại lý.