Tại BetVisa, chúng tôi làm việc chăm chỉ trong việc cung cấp cho người chơi trải nghiệm chơi trò chơi trực tuyến và di động tốt nhất; tuy nhiên, không phải lúc nào chúng tôi cũng đảm bảo chắc chắn một cách tuyệt đối về trải nghiệm của bạn, do không giới hạn ở các yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, bao gồm cả kết nối internet yếu cũng như các trường hợp khác có thể dẫn đến mất kết nối.

Trong trường hợp gián đoạn, mất kết nối hoặc các sự cố khác ảnh hưởng đến trò chơi, chính sách sau sẽ có hiệu lực. Vui lòng đọc toàn văn trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi trên trang web. Việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi được coi là đã đọc và đồng ý với những điều đã nói chính sách.

 1. Tất cả người chơi phải chịu rủi ro mất kết nối và phải chịu trách nhiệm giảm thiểu rủi ro liên quan đến kết nối internet của họ.
 2. Khi người chơi bị ngắt kết nối trước khi đặt cược, đặt cược sẽ không có giá trị và số dư tài khoản sẽ không bị ảnh hưởng.
 3. Khi một người chơi bị ngắt kết nối sau khi đặt cược, đặt cược sẽ có hiệu lực và số dư tài khoản sẽ được tự động điều chỉnh. Ví dụ: khi một người chơi đặt cược và cùng thua, số tiền thua sẽ phản ánh trong số dư tài khoản.
 4. Người chơi muốn xác minh cược và kết quả tương ứng của họ sẽ yêu cầu chính thức thông qua bộ phận Hỗ trợ khách hàng. Xin lưu ý rằng đây chỉ là quá trình xác minh và không thay đổi kết quả đặt cược.
 5. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng để được hỗ trợ. Các trường hợp được điều tra độc lập và đầy đủ.
 6. BetVisa bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng của mình có quyền sửa đổi chính sách này và đưa ra phán quyết cuối cùng về tất cả các vấn đề liên quan đến cùng một. Các thay đổi chính sách hoặc các quyết định liên quan sẽ được thông báo thông qua tin nhắn trong ứng dụng, thư điện tử , WhatsApp hoặc tin nhắn bằng văn bản.

1. Baccarat trực tiếp

Các điều kiện cho bàn Baccarat Trực tuyến trực tuyến như sau:

 1. Khi việc ngắt kết nối xảy ra trước khi đặt cược vào bất kỳ lựa chọn nào trong Bảng Baccarat, đặt cược sẽ không có giá trị và không có điều chỉnh nào được thực hiện trong số dư tài khoản. Điều này bao gồm đặt cược vào Người chơi, Ngân hàng, Hòa hoặc Đôi.
 2. Khi ngắt kết nối xảy ra sau khi đặt cược vào bất kỳ lựa chọn nào trong Bàn Baccarat, đặt cược sẽ có hiệu lực và mọi điều chỉnh được phản ánh trong số dư tài khoản. Điều này bao gồm đặt cược vào Người chơi, Ngân hàng, Hòa hoặc Đôi.

2. Roulette trực tiếp

Các điều kiện cho Roulette trực tuyến trực tiếp như sau:

 1. Khi ngắt kết nối xảy ra trước khi đặt cược vào bất kỳ số nào trong bàn Roulette, đặt cược sẽ không có giá trị và không có điều chỉnh nào được thực hiện trong số dư tài khoản. Điều này bao gồm đặt cược vào bất kỳ số, màu sắc, số chẵn nào , lẻ hoặc phạm vi số.
 2. Khi ngắt kết nối xảy ra sau khi đặt cược vào bất kỳ số nào trong Bảng Roulette, đặt cược sẽ có hiệu lực và bất kỳ điều chỉnh nào được phản ánh trong số dư tài khoản. Điều này bao gồm đặt cược vào bất kỳ số, màu, chẵn, lẻ nào hoặc phạm vi số.

3. Slots trực tuyến

Các điều kiện cho trò chơi slot trực tuyến như sau:

 1. Khi ngắt kết nối xảy ra trước khi quay, đặt cược sẽ không có giá trị và không có điều chỉnh nào được thực hiện trong số dư tài khoản.
 2. Khi ngắt kết nối xảy ra sau khi quay, đặt cược sẽ có hiệu lực và các điều chỉnh được phản ánh trong số dư tài khoản.