1.1 BẢO MẬT

BetVisa cam kết bảo mật những thông tin cá nhân của người chơi. Chính sách Bảo mật này cho bạn biết thông tin nào chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, lý do chúng tôi thu thập thông tin này và cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được.
Xin lưu ý rằng Chính sách Bảo mật này sẽ được thỏa thuận giữa bạn và BetVisa. Chính sách Bảo mật này là một phần tích hợp của Điều khoản và Điều kiện của BetVisa. Chúng tôi có thể định kỳ thực hiện các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này và sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi này bằng cách đăng các điều khoản đã sửa đổi trên nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên truy cập lại Chính sách Bảo mật này.

1.2 THÔNG TIN ĐƯỢC THU THẬP

Chúng tôi coi thông tin có thể được sử dụng để nhận dạng một cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở họ và tên, ngày sinh, nhà riêng hoặc địa chỉ thực khác, địa chỉ email, số điện thoại hoặc thông tin có liên quan khác là Thông tin Cá nhân (‘Cá nhân Thông tin’). Bạn có thể được yêu cầu cung cấp Thông tin Cá nhân khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, đăng ký tài khoản hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm các thông tin như thông tin liên hệ (bao gồm cả số điện thoại), thông tin vận chuyển, thông tin thanh toán, lịch sử giao dịch, tùy chọn sử dụng trang web và phản hồi liên quan đến Dịch vụ. Thông tin này được chúng tôi lưu giữ trên các máy chủ đặt tại các địa điểm khác nhau vào từng thời điểm và bất kỳ nơi nào khác. Khi bạn tương tác với các dịch vụ, máy chủ của chúng tôi giữ một nhật ký hoạt động duy nhất cho bạn để thu thập thông tin quản trị và lưu lượng nhất định bao gồm địa chỉ IP nguồn, thời gian truy cập, ngày truy cập, (các) trang web đã truy cập, sử dụng ngôn ngữ, báo cáo sự cố phần mềm và loại trình duyệt được sử dụng. Thông tin này rất cần thiết cho việc cung cấp và chất lượng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi không thu thập Thông tin cá nhân về bạn mà bạn không biết.

1.3 PHƯƠNG TIỆN THU THẬP VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU

Chúng tôi có thể tự động thu thập một số dữ liệu nhất định như đã thảo luận ở trên và nhận Thông tin Cá nhân về bạn khi bạn cung cấp thông tin đó thông qua các dịch vụ hoặc các hình thức liên lạc và tương tác khác thông qua trang BetVisa. Chúng tôi cũng có thể nhận Thông tin Cá nhân từ các nhà cung cấp dịch vụ và nhà cung cấp trực tuyến cũng như từ danh sách khách hàng có được một cách hợp pháp từ các nhà cung cấp bên thứ ba. Ngoài ra, chúng tôi có thể tham gia dịch vụ của các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật về xử lý các giao dịch trực tuyến và duy trì tài khoản. Chúng tôi sẽ có quyền truy cập vào bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho các nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ và dịch vụ thương mại điện tử của bên thứ ba và chúng tôi sẽ sử dụng Thông tin Cá nhân như được nêu trong Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi thực hiện các bước để đảm bảo rằng các thỏa thuận của chúng tôi với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và các nhà cung cấp trực tuyến bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

1.4 THÔNG TIN SỬ DỤNG

Chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được từ bạn để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi, cung cấp hỗ trợ khách hàng, thực hiện bảo mật cần thiết và xác định kiểm tra xác minh, để xử lý bất kỳ giao dịch trực tuyến nào của bạn, để hỗ trợ bạn tham gia vào các chương trình khuyến mại của bên thứ ba, để đáp ứng một số hoạt động kinh doanh nhất định yêu cầu và cho bất kỳ mục đích nào khác liên quan đến hoạt động của Dịch vụ. Do đó, chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với các đối tác được lựa chọn cẩn thận của chúng tôi (bao gồm bất kỳ bên nào khác có thỏa thuận chia sẻ dữ liệu với bên sau).
Thông tin Cá nhân của bạn cũng có thể được chúng tôi sử dụng để cung cấp cho bạn:

 • (1) khuyến mại và thông tin liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
 • (2) khuyến mại và thông tin liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của các đối tác của chúng tôi, nhằm mở rộng phạm vi sản phẩm được cung cấp và cải thiện dịch vụ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

Đôi khi, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin từ bạn thông qua các cuộc khảo sát hoặc cuộc thi. Việc tham gia vào các cuộc khảo sát hoặc cuộc thi này là hoàn toàn tự nguyện và bạn có thể chọn tiết lộ thông tin hay không. Thông tin được yêu cầu có thể bao gồm thông tin liên hệ (chẳng hạn như tên, địa chỉ thư từ và số điện thoại) và thông tin nhân khẩu học (chẳng hạn như mã zip, mã bưu điện hoặc tuổi). Bằng cách chấp nhận bất kỳ giải thưởng hoặc chiến thắng cuộc thi nào, bạn đồng ý sử dụng tên của mình để quảng cáo và đã chọn không nhận thông tin khuyến mại. Chúng tôi cũng có thể sử dụng Thông tin cá nhân của bạn (bao gồm địa chỉ email và số điện thoại của bạn) để cung cấp cho bạn thông tin liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi của chúng tôi, bao gồm các sản phẩm trò chơi khác (chẳng hạn như poker trực tuyến, sòng bạc, cá cược và backgammon) và các sản phẩm và dịch vụ từ bên thứ ba được chúng tôi lựa chọn cẩn thận.

1.5 DUY TRÌ CÁC TIẾT KIỆM ĐƯỢC LOẠI TRỪ

Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn nếu luật pháp yêu cầu hoặc nếu chúng tôi tin tưởng thành thực rằng hành động đó là cần thiết để:

 • (1) tuân thủ bất kỳ quy trình pháp lý nào được cung cấp trên chúng tôi, bất kỳ trang web nào của chúng tôi hoặc các dịch vụ của chúng tôi hoặc trong các trường hợp mà chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý tương tự về cơ bản;
 • (2) bảo vệ quyền lợi hoặc tài sản của chúng tôi
 • (3) bảo vệ quyền an toàn cá nhân của người sử dụng dịch vụ hoặc công chúng. Theo quyết định duy nhất của chúng tôi, nếu bạn bị phát hiện đã gian lận hoặc cố gắng lừa đảo chúng tôi, công ty hoặc bất kỳ người dùng dịch vụ nào khác theo bất kỳ cách nào bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thao túng trò chơi hoặc gian lận thanh toán, hoặc nếu chúng tôi nghi ngờ bạn gian lận thanh toán, bao gồm cả việc sử dụng thẻ tín dụng bị đánh cắp hoặc bất kỳ hoạt động gian lận nào khác (bao gồm bất kỳ khoản bồi hoàn hoặc việc đảo ngược thanh toán nào khác) hoặc giao dịch bị cấm (bao gồm rửa tiền), chúng tôi có quyền chia sẻ thông tin này (cùng với danh tính của bạn) với người khác các trang web trò chơi trực tuyến, ngân hàng, công ty phát hành thẻ tín dụng, các cơ quan thích hợp và các cơ quan chức năng có liên quan.
 • (4) được sử dụng cho mục đích nghiên cứu phòng chống nghiện, dữ liệu có thể được ẩn danh và chuyển cho các tổ chức tương ứng.

1.6 TRUY CẬP

Bạn có thể chọn không nhận bất kỳ thông báo quảng cáo nào bằng cách chọn không tham gia thông qua cài đặt tài khoản của bạn có sẵn trên các trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi, hoặc email bạn nhận được từ chúng tôi hoặc bất kỳ lúc nào bằng cách gửi email hoặc viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ Hỗ trợ khách hàng. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với chúng tôi nếu bạn:

 • 1) muốn xác nhận tính chính xác của Thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn;
 • 2) muốn cập nhật Thông tin cá nhân của bạn
 • 3) có bất kỳ khiếu nại nào về việc chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn. Nếu được yêu cầu, chúng tôi sẽ:
  • (1) cập nhật bất kỳ thông tin nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi, trong trường hợp bạn chứng minh được sự cần thiết của những thay đổi đó
  • (2) đánh dấu bất kỳ thông tin nào để cấm sử dụng trong tương lai cho các mục đích tiếp thị. Để tránh nghi ngờ, không có điều gì trong Chính sách bảo mật này ngăn cản chúng tôi lưu giữ Thông tin cá nhân của bạn khi chúng tôi buộc phải làm như vậy theo luật.

1.7 ĐỒNG Ý SỬ DỤNG CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ

Để chơi trò chơi tiền thật trên dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ được yêu cầu gửi tiền và nhận tiền từ chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng hệ thống thanh toán điện tử của bên thứ ba để xử lý các giao dịch tài chính đó. Bằng cách chấp nhận Chính sách Bảo mật này, bạn đồng ý rõ ràng với Thông tin Cá nhân cần thiết cho việc xử lý các giao dịch bao gồm, khi cần thiết, việc chuyển thông tin ra bên ngoài quốc gia của bạn. Chúng tôi thực hiện các bước để đảm bảo rằng các thỏa thuận của chúng tôi với hệ thống thanh toán bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

1.8 ĐỒNG Ý ĐỂ ĐÁNH GIÁ BẢO MẬT

Chúng tôi có quyền tiến hành đánh giá bảo mật bất kỳ lúc nào để xác thực dữ liệu đăng ký do bạn cung cấp và xác minh việc sử dụng các dịch vụ và giao dịch tài chính của bạn để xem có khả năng vi phạm Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi cũng như bất kỳ luật hiện hành nào hay không. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi và do đó đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, bạn cho phép chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn và tiết lộ thông tin đó cho các bên thứ ba nhằm mục đích xác thực thông tin bạn cung cấp trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm, khi nào và ở đâu cần thiết, việc chuyển thông tin ra bên ngoài quốc gia của bạn. Đánh giá bảo mật có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở việc yêu cầu báo cáo tín dụng và / hoặc xác minh thông tin được cung cấp dựa trên cơ sở dữ liệu của bên thứ ba. Hơn nữa, để tạo điều kiện thuận lợi cho các đánh giá bảo mật này, bạn đồng ý cung cấp thông tin hoặc tài liệu đó khi chúng tôi có thể yêu cầu.

1.9 BẢO VỆ

Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của bảo mật và các kỹ thuật cần thiết để bảo mật thông tin. Chúng tôi lưu trữ tất cả Thông tin Cá nhân mà chúng tôi nhận được trực tiếp từ bạn trong cơ sở dữ liệu được mã hóa và bảo vệ bằng mật khẩu nằm trong mạng an toàn của chúng tôi đằng sau phần mềm tường lửa hiện đại (dịch vụ của chúng tôi hỗ trợ SSL). Chúng tôi cũng thực hiện các biện pháp để đảm bảo các công ty con, đại lý, chi nhánh và nhà cung cấp của chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh đầy đủ.

1.10 BẢO VỆ TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

Các dịch vụ của chúng tôi không dành cho hoặc hướng đến những người dưới mười tám (18) tuổi hoặc dưới tuổi thành niên theo thẩm quyền tương ứng của họ. Bất kỳ người nào cung cấp thông tin của họ thông qua bất kỳ phần nào của dịch vụ của chúng tôi đều có nghĩa là họ từ mười tám (18) tuổi trở lên hoặc tuổi trưởng thành. Chính sách của chúng tôi là phát hiện ra những nỗ lực của trẻ vị thành niên truy cập vào các dịch vụ của chúng tôi mà có thể liên quan đến việc phải bắt đầu đánh giá bảo mật. Một khi trẻ vị thành niên đã cố gắng đăng ký hoặc đã gửi thông tin cá nhân thông qua các dịch vụ của chúng tôi, thì việc đăng ký và / hoặc gửi như vậy sẽ bị từ chối và loại bỏ khỏi hồ sơ của chúng tôi.

1.11 CHUYỂN GIAO QUỐC TẾ

Thông tin Cá nhân được thu thập trên các dịch vụ có thể được lưu trữ và xử lý ở bất kỳ quốc gia nào mà chúng tôi và các chi nhánh, nhà cung cấp hoặc đại lý của chúng tôi duy trì cơ sở vật chất. Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý rõ ràng với bất kỳ việc chuyển thông tin nào ra bên ngoài quốc gia của bạn (bao gồm cả các quốc gia có thể không được đánh giá là có đầy đủ luật về quyền riêng tư). Tuy nhiên, chúng tôi thực hiện các bước để đảm bảo rằng các đại lý, chi nhánh và nhà cung cấp của chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn về quyền riêng tư của chúng tôi bất kể vị trí của họ.

1.12 COOKIES

Thông tin được đặt trên thiết bị của bạn

Chúng tôi có thể lưu trữ thông tin trên các thiết bị mà dịch vụ của chúng tôi được truy cập. Thông tin này được gọi là cookie, là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên thiết bị để ghi lại các tùy chọn của người dùng khi các trang trực tuyến được truy cập. Chúng tôi cũng sử dụng Đối tượng được chia sẻ cục bộ hoặc “cookie flash”. Cookie flash tương tự như các trình nấu ăn của trình duyệt, nơi một số thông tin nhất định được lưu trữ và ghi nhớ khi trang web được truy cập. Cả cookie và cookie flash đều không được sử dụng để truy cập hoặc sử dụng thông tin khác trên máy tính của bạn. Chúng tôi chỉ sử dụng các phương pháp này để theo dõi việc bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Cookie giúp chúng tôi theo dõi lưu lượng truy cập vào trang web, cải thiện dịch vụ của chúng tôi và làm cho nó dễ dàng hơn và / hoặc phù hợp hơn cho việc sử dụng của bạn. Chúng tôi sử dụng cookie flash và cookie của bên thứ ba để giúp chúng tôi hiển thị cho bạn những quảng cáo phù hợp và mong muốn hơn.

Cookie cần thiết nghiêm ngặt:

Các cookie thực sự cần thiết là điều cần thiết để cho phép người dùng di chuyển xung quanh một trang web và sử dụng các tính năng của nó, chẳng hạn như truy cập các khu vực an toàn của trang web hoặc thực hiện các giao dịch tài chính. Nếu không có những cookie này, chúng tôi sẽ không thể làm cho trang web của mình hoạt động hiệu quả.

Trong quá trình đăng ký:

Cookie lưu trữ thông tin được thu thập trong quá trình đăng ký và cho phép hệ thống nhận ra khách hàng và cung cấp các dịch vụ cần thiết một cách thích hợp. Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu này để hiểu rõ hơn sở thích của bạn khi trực tuyến và để nâng cao khả năng truy cập của bạn vào các nền tảng của chúng tôi.

Trên trang web của chúng tôi:

Đối với khách truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi sử dụng cookie để thu thập thông tin. Máy chủ của chúng tôi sử dụng ba (3) loại cookie khác nhau:
Cookie ‘dựa trên phiên’: Loại cookie này chỉ được phân bổ cho máy tính của bạn trong suốt thời gian bạn truy cập vào trang web của chúng tôi. Cookie dựa trên phiên giúp bạn di chuyển xung quanh trang web của chúng tôi nhanh hơn và nếu bạn là khách hàng đã đăng ký, nó cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin phù hợp hơn với bạn. Cookie này tự động hết hạn khi bạn đóng trình duyệt của mình.
Cookie ‘bền vững’: Loại cookie này sẽ vẫn còn trên máy tính của bạn trong một khoảng thời gian được đặt cho mỗi cookie. Cookie flash cũng liên tục.
Cookie ‘phân tích’: Loại cookie này cho phép chúng tôi nhận ra và đếm số lượng khách truy cập vào trang web của chúng tôi và xem cách khách truy cập sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: những điều này giúp chúng tôi cải thiện cách các trang web của chúng tôi hoạt động bằng cách đảm bảo bạn có thể tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm một cách dễ dàng. Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, nhưng nếu muốn, bạn thường có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie. Menu Trợ giúp trên thanh menu của hầu hết các trình duyệt sẽ cho bạn biết cách ngăn trình duyệt của bạn chấp nhận cookie mới, cách trình duyệt thông báo cho bạn khi bạn nhận được cookie mới và cách tắt cookie hoàn toàn.

Flash cookies:

Bạn có thể sửa đổi cài đặt Flash Player của mình để ngăn việc sử dụng cookie flash. Trình quản lý cài đặt của Flash Player cho phép bạn quản lý các tùy chọn của mình. Để không cho phép cookie flash từ tất cả nội dung của bên thứ ba, hãy đi tới bảng điều khiển “Cài đặt bộ nhớ chung” của Trình quản lý cài đặt và bỏ chọn hộp kiểm có nhãn “Cho phép nội dung flash của bên thứ ba lưu trữ thông tin trên máy tính của bạn” và đóng Trình quản lý cài đặt. Ngoài ra, bạn cũng có thể điều chỉnh cài đặt của mình cho các trang web cụ thể mà bạn truy cập thông qua bảng điều khiển “Cài đặt bộ nhớ trang web” cũng được tìm thấy trong Trình quản lý cài đặt.
Nếu bạn đang sử dụng phiên bản cũ của Flash Player hoặc trình duyệt web cũ hơn, thì Trình quản lý cài đặt có thể không khả dụng với bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên đảm bảo rằng bạn làm mới Trình phát Flash và trình duyệt của mình lên các phiên bản mới nhất hiện có. Nếu bạn từ chối cookie, bạn có thể không trải nghiệm được tất cả các tính năng tương tác trên các trang web của chúng tôi.

1.13 THAM GIA CỦA BÊN THỨ BA

Chúng tôi không thể đảm bảo việc bảo vệ bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp cho trang web trực tuyến của bên thứ ba liên kết đến hoặc từ các dịch vụ hoặc bất kỳ thông tin nào được thu thập bởi bất kỳ bên thứ ba nào quản lý chương trình liên kết của chúng tôi (nếu có) hoặc bất kỳ chương trình nào khác kể từ bên thứ ba này các trang trực tuyến được sở hữu và hoạt động độc lập. Bất kỳ thông tin nào được thu thập bởi các bên thứ ba này đều được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật, nếu có, của bên thứ ba đó.

1.14 TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Dịch vụ hoạt động ở trạng thái “NGUYÊN TRẠNG” và “NHƯ SN CÓ” mà không chịu trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các sự kiện ngoài tầm kiểm soát trực tiếp của chúng tôi. Do tính chất phức tạp và luôn thay đổi của công nghệ và hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi không thể đảm bảo cũng như không tuyên bố rằng sẽ có hiệu suất không có lỗi liên quan đến quyền riêng tư của Thông tin cá nhân của bạn và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ gián tiếp, ngẫu nhiên, thiệt hại do hậu quả hoặc trừng phạt liên quan đến việc sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân nói trên.

1.15 ĐỒNG Ý VỚI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Việc bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi cấu thành sự đồng ý với Chính sách Bảo mật của chúng tôi.
Đây là Chính sách Bảo mật toàn bộ và độc quyền của chúng tôi và nó thay thế cho bất kỳ phiên bản nào trước đó. Chính sách Bảo mật này nên được đọc cùng với Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi và bất kỳ điều khoản áp dụng bổ sung nào được đăng trên nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi có thể định kỳ thực hiện các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này và sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi này bằng cách đăng các điều khoản đã sửa đổi trên nền tảng của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ của chúng tôi sau bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách Bảo mật này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận điều đó. Chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên truy cập lại Chính sách Bảo mật này.

1.16 CÁC TRANG WEB KHÁC

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác, nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi và không thuộc phạm vi điều chỉnh của Chính sách Bảo mật này. Nếu bạn truy cập các trang web khác bằng các liên kết được cung cấp, người điều hành các trang web này có thể thu thập thông tin từ bạn, thông tin này sẽ được họ sử dụng theo chính sách bảo mật của họ, có thể khác với chính sách của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin nào được thu thập bởi các trang web đó. Chỉ những người điều hành các trang web này phải chịu trách nhiệm về chức năng của họ hoặc các lỗi có thể xảy ra trên các trang web được liên kết.